BADMINTON

www.BADMINTON.BLOGFA.com

بزرگنمایی تصویر

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۳/۱۱/۰۸    توسط MOJTABA  | 

www.BADMINTON.BLOGFA.com

بزرگنمایی تصویر

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۱/۰۹/۰۷    توسط MOJTABA  | 

 

كسب يك مقام نائب قهرماني و دو مقام سوم كشوري

كليك كنيد

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۱/۰۶/۱۷    توسط MOJTABA  | 

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۹۱/۰۳/۲۱    توسط MOJTABA  | 

مسابقات دهه فجر 1390 به روایت عکاس فدراسیون

بدمينتون دات بلاگفا

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۱۲/۱۴    توسط MOJTABA  | 

 

BADMINTON.BLOGFA

 مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۱۲/۱۴    توسط MOJTABA  | 

 

badminton.blogfa

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۱۱/۲۴    توسط MOJTABA  | 

 

بدمينتون دات بلاگفا

بدمينتون دات بلاگفا

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۰۶/۰۴    توسط MOJTABA  | 

 

بدمينتون دات بلاگفا

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۰۵/۲۷    توسط MOJTABA  | 

 

به امید موفقیت کاوه در راه المپیک

کاوه مهرابی   // اولین المپیکی ایران //

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۰۱/۱۷    توسط MOJTABA  | 

 

شرکت دو نفر از بازیکنان باشگاه ما در اردوی تیم ملی

 

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

***

عکسهای یادگاری 

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۰۱/۱۶    توسط MOJTABA  | 

 

WWW.BADMINTON.BLOGFA.COM

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۹۰/۰۱/۱۰    توسط MOJTABA  | 

اینم یه عکس از نحوه پرداختن به بدمینتون در هنر هفتم

بدمینتون و هنر هفتم

تقدیم به شما  

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۱۲/۱۵    توسط MOJTABA  | 

مسابقات دهه ی فجر 1389 به روایت عکاس فدراسیون

خردمندی

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۱۲/۱۵    توسط MOJTABA  | 

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

ب د م ي ن ت و ن . ب ل ا گ ف ا

 

BADMINTON.BLOGFA

 

WWW.BADMINTON.BLOGFA.COM

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۰۹/۰۳    توسط MOJTABA  | 

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۰۷/۱۳    توسط MOJTABA  | 

 

توفيق هدايت  BADMINTON.BLOGFA

 

بدمينتون بانوان BADMINTON.BLOGFA

 

علي شاه حسيني در مقابل لين دان  BADMINTON.BLOGFA

 

لين دان   BADMINTON.BLOGFA

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۰۷/۱۱    توسط MOJTABA  | 

BADMINTON , BLOGFA

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۰۶/۱۸    توسط MOJTABA  | 

اميد كرمي / بدمينتون دات بلاگفا

abbas salbookh / BADMINTON . BLOGFA

علي شاه حسيني و كاوه محرابي مقام سوم

غلامرضا باقري

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۹/۰۴/۲۴    توسط MOJTABA  | 

ب د م ي ن ت و ن   دات   ب ل ا گ ف ا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۱۲/۱۶    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۱۲/۱۶    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۹/۰۷    توسط MOJTABA  | 

badminton.blogfa

badminton.blogfa

badminton.blogfa

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۸/۱۸    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۸/۱۸    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

بدمينتون دات بلاگفا

 

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۷/۰۶    توسط MOJTABA  | 

badminton.blogfa

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۶/۲۲    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۵/۱۷    توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۵/۱۷    توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۵/۰۷    توسط MOJTABA  | 

badminton.blogfa

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۸/۰۵/۰۷    توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۷/۰۶/۱۳    توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۷/۰۶/۰۵    توسط MOJTABA  | 

BADMINTON.BLOGFA.COM

 
+ نوشته شده در تاریخ  ۸۷/۰۵/۰۶    توسط MOJTABA  | 

BADMINTON.BLOGFA

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۷/۰۵/۰۱    توسط MOJTABA  | 

چن هونگ حمل کننده مشعل المپیک 

BADMINTON.BLOGFA.COM

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۷/۰۴/۲۷    توسط MOJTABA  | 

بدمینتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۱/۳۰    توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۱/۲۳    توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۰/۱۶    توسط MOJTABA  | 

آموزش مهارتهای بدمینتون ۱و۲

نویسنده : مرتضي مداحي

سال چاپ:١٣٨٥

نشر: فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۰/۱۵    توسط MOJTABA  | 

کتاب قوانین بدمینتون

نويسنده: ، بابك صالحيان، ابوالفضل مهاجربختياري

سال چاپ:١٣٨٥

نشر: فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۰/۱۵    توسط MOJTABA  | 

 

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۰/۰۷    توسط MOJTABA  | 

بدمینتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۱۰/۰۲    توسط MOJTABA  | 

 

تمرکز ، دقت ، سرعت ، انعطاف ، چابکی ، قدرت = بدمینتون

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۰۹/۳۰    توسط MOJTABA  | 

بدمینتون دات بلاگفا

+ نوشته شده در تاریخ  ۸۵/۰۹/۱۲    توسط MOJTABA  |